Horizont Európa – klíma, energetika a mobilita (Brokerage event)

25.04.2024 | Francúzsko
podujatie

Chcete požiadať o možnosti financovania programu HORIZONT EURÓPA a hľadáte partnerov?

REGISTRUJTE SA už TERAZ a získajte náskok, aby ste sa mohli zúčastniť na pripravovanom klastri 5 – Klíma, energetika a mobilita 2024 programu Horizont Európa.

Podujatie bude zamerané na:

  • riešenia klimatickej transformácie,
  • udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie,
  • efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie,
  • bezpečnú a odolnú dopravu a inteligentné služby mobility pre cestujúcich a tovar.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

  • DISKUTUJTE A VYLEPŠUJTE SVOJE PROJEKTY s potenciálnymi partnermi
  • NADVIAŽTE SPOLUPRÁCU a pripojte sa ku konzorciám
  • SPOZNAJTE EURÓPSKY EKOSYSTÉM na cielené témy

AKÝ ÚŽITOK MÔŽETE MAŤ Z TOHTO PODUJATIA?

Môžete publikovať a prezentovať svoje produkty, projekty, služby alebo obchodné potreby účastníkom udalostí, iniciovať a dohodnúť si sľubné stretnutia a efektívne generovať nových potenciálnych zákazníkov a spoznávať nových partnerov. Ak chcete byť krok pred konkurenciou, nad svojou účasťou dlho nerozmýšľajte.

PODMIENKY ÚČASTI

Podmienkou účasti na sprostredkovateľskej akcii je registrácia a aktivácia profilu. Pri registrácii vyplňte aspoň jednu položku Marketplace s informáciami o tom, aké odborné znalosti by ste chceli ponúknuť a/alebo o aké informácie chcete v rámci výziev žiadať.

B2B fórum na nadväzovanie kontaktov sa snaží pomôcť partnerom ďalej zlepšovať a rozvíjať ich inovatívny nápad/technológiu/produkt/službu a nie je len udalosťou typu „kupujúci verzus predávajúci“.

Konzultanti by preto fórum nemali využívať na predaj svojich poradenských služieb klientom. Konzultanti so špecifickými odbornými znalosťami sú však vítaní, a to za predpokladu, že budú svoje znalosti zdieľať s ďalšími účastníkmi a poskytnú im referencie o predchádzajúcich projektoch programu Horizont 2020, na ktorých sa podieľali.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ?

Podujatie je určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o témy programu Horizont Európa – výzvy klastra 5: univerzitám, výskumným centrám, súkromným spoločnostiam (vrátane MSP a veľkých spoločností), asociáciám/federáciám, verejným orgánom/vládnym a mimovládnym organizáciám, klastrom, centrám a ďalším zainteresovaným stranám v oblasti výskumu a vývoja.

Vyzývame budúcich koordinátorov a zainteresovaných partnerov zo všetkých členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré kladú dôraz na rozvoj vysokoškolského vzdelávania, aby neváhali a zúčastnili sa.

Na podujatie môžete získať cestovný grant v hodnote až 1000EUR.

PROGRAM a ďalšie užitočné informácie nájdete na tomto linku: https://www.b2match.com/e/matchmaking-event-horizon-climate-energy