Hybrid B2B-Meetings at automotive 2022

05.07.2022 | Online

Dátum: 05. -06.07.2022

Miesto: online/onsite

Termíny registrácie:

- ako virtuálny účastník: 5. júla 2022

- ako účastník na mieste: 24. júna 2022

Oficiálna web stránka: https://b2b-automotive2022.b2match.io/

Témy, ktorým sa B2B stretnutia venujú?

Alternatívne technológie pohonu

 • Hybridný pohon
 • Elektrické vozidlá
 • Palivové články / vodík
 • Technológie batérií
 • atď.

Pripojená mobilita

 • Komunikácia medzi autami
 • Navigácia / multimédiá
 • Hlasový príkaz
 • Autonómne riadenie
 • Infraštruktúra

Udržateľnosť

 • CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Posúdenie životného cyklu
 • Redukcia CO2
 • Cirkulárna ekonomika
 • Recyklácia/opätovná výroba
 • Zelené materiály
 • Udržateľné ľahké technológie

Koho môžete na podujatí stretnúť?

- Start-upy

- Výrobné spoločnosti prevažne so zameraním na automotive (dodávateľský reťazec)

- OEM a Tier1s

- Výskumné inštitúcie

- Univerzity

- Klastrové organizácie

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307

BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807