II Re-Source Business Mixer | B2B meetings

24.04.2024 | Hybrid

B2B stretnutia trvajú 20 minút, vopred dohodnuté stretnutia umožnia účastníkom nadviazať vzťahy, nájsť centrá pre spoločný výskumný projekt alebo uskutočniť transfer technológií s novými obchodnými partnermi v rámci celého dodávateľského reťazca veternej energie.

Dátum: 24. -26.04.2024

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 26.04.2024

Oficiálna web stránka: https://ii-re-source-business-mixer.b2match.io/

Podujatie je určené pre všetky subjekty zo sektora obnoviteľných zdrojov energie v každej fáze dodávateľského reťazca.

B2B stretnutia poskytujú jedinečnú príležitosť pre nákupcov a dodávateľov energie z obnoviteľných zdrojov, aby sa prepojili a našli potenciálnych nových partnerov na spoluprácu. K tomu je potrebné: zaregistrovať sa, prezentovať seba a ponuku svojej firmy a vybrať účastníkov, s ktorými sa počas akcie stretnete.

Stretnutia budú prebiehať v hybridnom modeli – on-line a on-site.

Termíny: 24. - 26. apríla 2024:

24. apríla - na mieste

25. apríla - on-line

26. apríla - on-line

Prečo sa oplatí zúčastniť sa na ňom?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností s firmami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s veternou energiou a odborníkmi z príslušného odvetvia
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora expanzie medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach

Kontakt: RPIC Prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk