II Solar Energy Business Mixer B2B EEN Meetings - ONLINE!

16.02.2021 | ONLINE

Stretnutia B2B sú venované podnikateľom a organizáciám v oblasti fotovoltaiky. Obzvlášť sú vítané spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t.j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, stavbári, predajcovia energie a služby, spoločnosti Fabs & Equipments, Material & Components, Silicon & Cells, Moduly, Systems, BOS.

Prečo sa zúčastniť?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností so spoločnosťami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s  príbuznými odborníkmi v odbore
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora pre expanziu medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k poznatkom o nových technológiách a riešeniach

Virtuálne stretnutia sa konajú prostredníctvom videoprojektu b2match, ktorý je integrovaný do platformy b2match a nepotrebuje / sa nedá stiahnuť. 

Ďalšie pokyny, ako prebieha ONLINE prenos nájdete → TU 

Registrácia je otvorená do 17.02.2021→  https://ii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/signup

Po prihlásení na podujatie prosím uveďte RPIC Prešov ako svoju „support office“. 

Pre viac informácií kontaktujte: 

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.