Industrial Technologies 2020

26.10.2020 | Mainz - Nemecko

Konferencia " Industrial Technologies 2020 - Prechod na udržateľnú prosperitu " sa bude konať pod záštitou nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie už 26.10. - 28.10. 2020 v Mainzi.

Priemyselné technológie zohrávajú v európskom priemysle kľúčovú úlohu.

Cieľom podujatia je predstaviť Nemecko ako miesto pre inováciu v oblasti priemyselných technológií.

Osobitný dôraz sa kladie na témy, ako sú technológie batérií, biologicky inšpirované inovácie, výrobné technológie, nízkouhlíková a obehová ekonomika.

  • Pred konferenčné sympózium a exkurzie  I 26. októbra 2020
  • Konferencia a sprostredkovateľská udalosť  I 27. - 28. októbra 2020

Diskutujte o budúcom vývoji, vymieňajte si informácie a posilňujte spoluprácu v celej Európe. 

Oficiálna stránka podujatiahttps://www.indtech2020.eu/home

Registrácia je otvorená do 14. októbra 2020 tu 

Support office pre toto podujatie je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov.