Industry 4.0 - International Business Meetings - Global Industrie 2023

08.03.2023 | online/Francúzsko

Toto kooperačné podujatie je skvelou príležitosťou stretnúť sa s potenciálnymi partnermi pre technologické, komerčné alebo spoločné výskumné projekty v oblastiach pokrytých Global Industrie.

Dátum: 08. -14.03.2023

Registrácia do: 12.03.2023

Miesto: onsite/online

Oficiálna web stránka: https://industry-40-international-days-2023.b2match.io/

Stretnutie na mieste sa uskutoční vo vyhradenej miestnosti na veľtrhu 8. a 9. marca (hlavný vchod, prvé poschodie, mezanín 5-6).

Máte tiež možnosť rezervovať si virtuálne stretnutia po veľtrhu, 13. a 14. marca.

Účasť je bezplatná, registrácia je však povinná.

Global Industrie je medzinárodný veľtrh a najväčšia priemyselná výstava vo Francúzsku.

Veľtrh sa zameriava na celý priemyselný ekosystém (od začínajúcich až po veľkých zákazníkov vrátane subdodávateľov, výrobcov zariadení, klastrov konkurencieschopnosti, výskumných centier a inkubátorov...) a pokrýva celý hodnotový reťazec (výskum a vývoj, dizajn, výroba, údržba, služby). …) a všetky používateľské trhy.

Táto výzva je umožnená spojením štyroch doplnkových výstav, ktoré sú lídrami vo svojom odbore:

MIDEST (priemyselné subdodávky)

SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel)

INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia)

TOLEXPO (riešenia a zariadenia na spracovanie plechov).

Kto sa môže zúčastniť? Všetky súkromné a verejné priemyselné organizácie (firmy, klastre, výskumné laboratóriá, inkubátory...), z celého reťazca pridanej hodnoty a zo všetkých rôznych užívateľských trhov.

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk