Informačné dni EK k výzvam 2024 klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

11.10.2023 | online

 

V dňoch 11. – 12. októbra 2023 organizuje Európska Komisia online informačné dni pre klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, programu Horizont Európa.

Informačné dni sú relevantné pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v rámci klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír. Počas 2-dňového podujatia budú rečníci z Európskej komisie prezentovať témy výziev, hodnotenie a proces schvaľovania. Potenciálni záujemcovia budú mať možnosť klásť otázky.

Počas informačných dní budú predstavené témy pracovného programu pre klaster 4 na rok 2024, ktoré poskytnú potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach zapojenia sa do programu.

Viac informácií k podujatiu: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/1z2tF6FuhrcaQJ8b4G6pVu/overview