Informačné semináre k výzve MH SR zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

05.02.2018 | Lučenec, Prešov, SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizuje informačné semináre pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Termín a miesto konania:

5. februára 2018 (pondelok) / Lučenec

6. februára 2018 (utorok) / Prešov

Pozvánky s kompletným programom nájdete zverejnené na: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_opvai-mhdp2017331-14/ . Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk.