Informačný deň k projektom COST (European Cooperation in Science and Technology)

07.02.2019 | Bratislava, SR

 

Pozývame vás na Informačný deň COST 2019, ktorý sa bude konať 7. februára 2019 v priestoroch CVTI SR v Bratislave.

Hoci projekty COST (European Cooperation in Science and Technology) nie sú priamou súčasťou Horizontu 2020, predstavujú významnú a neoceniteľnú platformu pre nadväzovanie kontaktov a spolupráce.

Na podujatí bude prítomný aj riaditeľ COST Association Dr Ronald de Bruin a účastníci budú môcť nadobudnúť jedinečné vedomosti o tom, ako sa pripojiť k akciám COST, ako pripraviť úspešný projektový návrh alebo sa dozvedieť o úspešných príkladoch z praxe.

Viac informácií, registráciu a program podujatia nájdete TU

Zdroj info:
RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava