Informačný deň k výzvam Klastra 5 – Horizon Europe Cluster 5 Info Day (2024 calls)

17.10.2023 | online

Pozývame Vás na virtuálny informačný deň Európskej komisie k novým výzvam klastra 5 – klíma, energia a mobilita na rok 2024, ktorý sa bude konať 17. októbra 2023.

Európska komisia predstaví spolu 80 výskumných a inovačných tém z pracovného programu na rok 2024 (Work Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5).

Virtuálne partnerské podujatie

Dňa 18. októbra 2023 sa následne uskutoční virtuálne partnerské podujatie – Brokerage Event organizované sieťou národných kontaktných bodov NCP v rámci projektou GREENET, sieťou národných kontaktných miest (NCP) klastra 5.

Toto podujatie poskytne budúcim projektovým koordinátorom a partnerom príležitosť nadviazať kontakty, a to najmä prostredníctvom špecializovaných bilaterálnych stretnutí organizovaných podľa tém, ale aj účasťou na pitching session, na ktorom budú mať príležitosť odprezentovať svoje projektové zámery.

Registrácia na partnerské podujatie bude otvorená do 30. septembra 2023.

Tí ktorí majú záujem aktívne predstaviť svoju organizáciu a projektový zámer v rámci sekcie krátkych prezentácií – tzv. „pitching session“ môžu poslať svoju prezentáciu do 8. septembra 2023.

Viac informácií a registrácia na: https://greenet-brokerage-event-2024.b2match.io/