Informačný deň k výzvam v oblastiach SC6 a Swafs - Horizont 2020

13.11.2018 | Bratislava, SR

Pozývame Vás na Informačný deň k výzvym v oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti (SC6) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (Swafs), ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2018 od 9:30.hod. v budove CVTI SR, Bratislava.

Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom informácie o danej oblasti, o jej pracovnom programe a výzvach, ktoré budú otvorené v nasledujúcom období v oboch oblastiach.Informačný deň je určený vedeckým pracovníkom, organizáciám a inštitúciám, ktoré sa venujú výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied a majú záujem podávať výskumný projekt v danej oblasti cez program Horizont 2020.

Program podujatia

Registrácia