Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

28.02.2018 | Žilina, SR

 

Pozývame firmy na Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2018 v Žiline.

Informačný deň bude venovaný novému Pracovnému programu 2018-20 a otvoreným výzvam v roku 2018, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na uspešné projekty.

Pracovným jazykom podujatia je angličtina.

Miesto konania:  Žilinská univerzita v Žiline, Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina

Program podujatia a registrácia: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-pre-oblast-inteligentna-ekologicka-a-integrovana-doprava.html?page_id=3441

Tešíme sa na vašu účasť.
www.h2020.cvtisr.sk