Informačný deň pre výzvy na rok 2023 v rámci Spoločného podniku Circular Bio-based Europe

20.04.2023 | Brusel, Belgicko

Pozývame vás na informačný deň Circular Bio-based Europe (CBE JU) 2023, ktorý sa bude konať 20. apríla 2023Bruseli (Belgicko). Nepremeškajte množstvo príležitostí na nadviazanie kontaktov.

Podpora obehovej a udržateľnej výroby

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU) zverejnil svoj ročný pracovný program na rok 2023 vrátane informácií o ďalšej výzve na predkladanie návrhov projektov. 215,5 milióna EUR bude venovaných na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu založeného na bioproduktoch v Európe v rámci 18 tém.

Výzva na predkladanie návrhov bude po skončení informačného prebiehať do 20. septembra 2023.

CBE JU významne prispeje k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ do roku 2030 a pripraví cestu ku klimatickej neutralite do roku 2050. Financované projekty podporia obehovú a udržateľnú výrobu v súlade s európskou Zelenou dohodou a zároveň zvýšia strategickú autonómiu Európy.

Ak nemôžete prísť osobne

Ak nemôžete prísť do Bruselu osobne, informačný deň sa bude vysielať aj online a jeho záznam bude následne k dispozícii na stránke https://www.cbe.europa.eu/events/cbe-ju-info-day-2023. Počas časti stretnutia s otázkami a odpoveďami budete môcť klásť otázky prostredníctvom online nástroja a spojiť sa s ďalšími potenciálnymi žiadateľmi na sieťovej platforme CBE JU.

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://www.cbe.europa.eu/events/cbe-ju-info-day-2023

Orientačné rozpočty

Inovačné akcie – vlajkové lode (IA-flagship)

 • Optimalizované a integrované hodnotové reťazce založené na dreve – 17 miliónov EUR
 • Rozšírenie a/alebo modernizácia biorafinérií smerom k chemickým látkam a medziproduktom na biologickej báze s vyššou hodnotou – 17 miliónov EUR
 • Obalové materiály na báze biozložiek so zlepšenými vlastnosťami: bariéra, kontakt s potravinami, tvarovanie, potlačiteľnosť, bezpečnosť, recyklovateľnosť/okružnosť podľa návrhu – 17 miliónov EUR
 • Zhodnocovanie odpadu a zvyškov vodnej biomasy – 10 miliónov EUR

Inovačné akcie (IA)

 • Biorafinácia v malom rozsahu vo vidieckych oblastiach – 15 miliónov EUR
 • Výroba bezpečných, udržateľných a účinných biohnojív na zlepšenie zdravia a kvality pôdy – 15 miliónov EUR
 • Zlepšenie fermentačných procesov (vrátane následného čistenia) na konečné bioprodukty – 15 miliónov EUR
 • Recyklácia plastov na biologickej báze zvyšujúca triedenie a recyklovaný obsah (upcyklácia) – 15 miliónov EUR
 • Vývoj škálovateľných, bezpečných povrchovo aktívnych látok na biologickej báze so zlepšeným profilom udržateľnosti – 15 miliónov EUR
 • Selektívne, udržateľné výrobné cesty k biologickým alternatívam k chemickým stavebným prvkom na báze fosílnych palív – 15 miliónov EUR
 • Vysoko výkonné kompozitné materiály na báze biozložiek s kruhovým dizajnom – 15 miliónov EUR

Výskumné a inovačné akcie (RIA)

 • Fyto-management; ozdravenie pôdy priemyselnými plodinami, využitie kontaminovanej a zasolenej pôdy na produkciu priemyselných plodín – 10 miliónov EUR
 • Optimalizované hodnotové reťazce založené na lesoch pre aplikácie s vysokou hodnotou a zlepšené obhospodarovanie lesov – 10 miliónov EUR
 • Robustné a optimalizované priemyselné biotechnologické a chemické/priemyselné biotechnologické procesy – 10 miliónov EUR
 • Vývoj nových, vysokoúčinných polymérov a kopolymérov na biologickej báze – 10 miliónov EUR
 • Prednormatívny výskum s cieľom vypracovať normy pre biologickú odbúrateľnosť produktov na báze biozložiek v kontrolovanom a otvorenom prostredí – 5 miliónov EUR

Koordinačné a podporné akcie (CSA)

 • Celoeurópska sieť pilotných závodov a testovacích zariadení, ktorá zlepší prístup MSP a začínajúcich podnikov k rozšíreniu – 1,5 milióna EUR
 • Podpora kapacít regiónov v oblasti hodnotenia environmentálnej udržateľnosti pre odvetvia založené na biologických výrobkoch – 3 milióny EUR

Viac informácií: