Informačný deň v oblasti Európskych výskumných infraštruktúr

02.02.2018 | Bratislava, SR

Pri príležitosti zverejnenia nových výziev v oblasti Európskych výskumných infraštruktúr si Vás dovoľujeme pozvať na informačný deň, ktorý sa bude konať dňa 2. februára 2018 od 8:30 do 12:30 v priestoroch konferenčnej miestnosti č. 235,  Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Na podujatí bude mať príspevok aj riaditeľ  odboru výskumných infraštruktúr, Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre výskum a vývoj, p. Aleš Fiala. Zároveň bude predstavený aj projekt ,,European Open Science Cloud“ ako iné všeobecné otázky, ktoré sa týkajú fungovania výskumných infraštruktúr a môžu byť využívané širokou vedeckou komunitou.

Informačný deň bude vedený v slovenskom jazyku.  Registrácia na podujatie TU

Viac informácií môžete nájsť na našej internetovej stránke: Informačný deň pre oblasť Európskych výskumných infraštruktúr.

Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry sa zameria na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Mali by priniesť vysvetlenia o využití výskumných infraštruktúr nielen pre priamych príjemcov grantov v H2020. Seminár je určený pre širokú vedecko-výskumnú komunitu.