InnoElectro 2023 Expo with hybrid B2B forum

27.03.2023 | Online/Budapešť, Maďarsko

Enterprise Europe Network, Maďarská agentúra na podporu exportu a Národná spoločnosť pre elektroniku Maďarska (MELT) vás s potešením pozývajú na účasť na InnoElectro Expo s hybridným B2B fórom.

Dátum: 27. -31.03.2023

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do:30.03.2023

Oficiálna web stránka: https://innoelectro-2023-expo.b2match.io/

Táto služba obchodného dohadovania spája spoločnosti (kupujúcich aj dodávateľov) z veľkého počtu krajín na výstave InnoElectro Expo. Iniciovanie a sprostredkovanie sľubných vopred naplánovaných stretnutí 1:1 osobne na podujatí 28. marca, ale aj online predtým a potom. Stretnutia sa budú konať ONLINE a ON-SITE v Business Matchmaking Zone v MOM Sportközpont v Budapešti, kde sa koná InnoElectro, technicky podporované platformou matchmakingu.

InnoElectro je významné regionálne technologické podujatie pre korporácie a malé a stredné podniky. InnoElectro ponúka etablované obchodné a profesionálne fórum každej spoločnosti, ktorá sa zaoberá tvorbou a výrobou riešení na báze elektroniky, či už ide o dizajnérske domy, výskumné centrá, výrobcov, maloobchodníkov, distribútorov, školiace strediská alebo akýkoľvek iný druh inštitúcie alebo organizácie.

Výstava sa zameriava na tieto podsektory:

  • Elektronické komponenty
  • Výrobné zariadenia a materiály
  • IoT, 5G
  • Robotika
  • Lekárska elektronika
  • Vesmírna technológia
  • Bezpečnosť a AI

 

Kontakt:  RPIC Prešov - Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisov@rpicpo.sk