INNOFORM®2022 - Hybrid Brokerage Event

28.09.2022 | Bydgoszcz, Poľsko / Online

Dátum: 28. -29.09.2022

Miesto: onsite/online

Registrácia prebieha do: 28.09.2022

Oficiálna web stránka: https://innoform2022.b2match.io/

Podujatie je určené pre všetky odvetvia priemyslu, vrátane:

 • kovy,
 • plasty,
 • stroje,
 • elektronika a elektroenergetika,
 • automobilový priemysel,
 • letectvo,
 • logistika,
 • domáce prístroje,
 • balenie,
 • automatizácia a robotizácia výroby,
 • IT riešenie pre priemyselný sektor,
 • recyklácia a iné.

INNOFORM®2022 - Hybrid Brokerage Event - kedy?

* on-site podujatie - 28. Septembra 2022 - 10.00 am - 3.00 pm

* on-line podujatie - 29. Septembra 2022 - 10.00 am - 3.00 pm

Vyberajte svoje stretnutia: 21. Septembra 2022 - 8.00 am - 28. Septembra 2022 - 3.00 pm

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307

BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk,  +421 911 320 807