InnoTalks #1: EIC: Farma pre európske kentaury a jednorožce?

25.09.2023 | Online

Spúšťame nový cyklus neformálnych debát, ktorý otvoríme témou „EIC: Farma pre európske kentaury a jednorožce?” a pozrieme sa, ako grantové financovanie prostredníctvom EIC Accelerator pomohlo rastu firiem, ukážeme si dopad schémy na biznis startupov a predstavíme niekoľko jednorožcov, ktoré boli podporené EIC. Stretnutie sa uskutoční 25. septembra 2023 od 15:00 do 16:00 hod.

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

 

EIC Accelerator je finančná schéma Európskej komisie, ktorá ponúka podporu startupom a MSP, ktoré realizujú vývoj inovatívneho produktu, služby alebo obchodného modelu, ktorý by mohol vytvoriť nové alebo narušiť existujúce trhy v globálnom meradle, majú ambíciu a odhodlanie škálovať, hľadajú významné finančné prostriedky, ale v súčasnej fáze sú príliš rizikoví pre súkromných investorov.

Na podporu startupov je k dispozícii vyše 10 miliárd eur, pričom jedna firma môže získať kombinované financovanie grantu (od 0,5 do 2,5 mil. eur) a investície prostredníctvom EIC Fondu (až 15 mil. eur).

EIC do konca minulého roku podporilo portfólio viac ako 1 600 startupov, z ktorých v Európe vyrástlo 12 technologických jednorožcov (s hodnotou 1 mld. eur) a 112 kentaurov (s hodnotou vyše 100 mil. eur). Spoločnosti, ktoré získali podporu EIC, následne prilákali viac ako 10 miliárd EUR investícií a hodnota portfólia spoločností EIC predstavuje viac ako 40 miliárd EUR.

V tejto debate InnoTalks sa pozrieme na:

  • výsledky schémy EIC
  • typické modely rozvoja podporených firiem (od myšlienky, cez grantové financovanie, až po série A/B investícií)
  • vybrané technologické jednorožce a ich príbehy
  • úspešné slovenské firmy, ktoré získali podporu

Taktiež si v rámci stretnutia:

  • predstavíme novinky v EIC
  • rekapitulujeme možnosti podpory pre startupy
  • dáme priestor pre vaše otázky

V prvom vydaní InnoTalks sa s vami stretnú:

  • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy
  • Peter Szuttor – národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) z Národnej kancelárie Horizontu Európa pri CVTI SR