InnoTalks #3: Ako VAIA podporuje tech startupy?

13.12.2023 | Online

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) v rámci svojej rozsiahlej agendy venuje významnú pozornosť aj startupom. Nielen v oblasti grantového či návratného financovania, ale aj vytvárania funkčnejšieho ekosystému pre inovácie a startupy, vrátane legislatívnych úprav v prospech startupov (ESOP, zdaňovanie investorov). Viac o doterajších úspechoch, ako aj plánoch do budúcnosti sa dozviete na treťom InnoTalks, 13. decembra 2023 od 13:00 do 14:00 hod.

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

VAIA predstavila víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života, a to podporou výskumu, inovácií a talentu vo forme Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Hlavnými cieľmi je posunúť Slovensko o 10 miest v Európskom inovačnom rebríčku, zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2% HDP (z toho 1,2% zo súkromných zdrojov), ako aj prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami.

V oblasti zatraktívnenia podnikateľského prostredia v týchto mesiacoch dochádza aj vďaka VAIA k trom dôležitým zmenám. Týkajú sa možnosti odmeňovania zamestnancov a kontraktorov formou firemných podielov (ESOP), oslobodenia od zdanenia príjmov z investícií do domácich firiem a zrýchlenia vzniku nových spoločností s ručením obmedzeným (viac informácií).

Upozornenie: Podujatie nie je určené ku konzultáciám k aktuálne vyhláseným výzvam v rámci Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti, na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie (kód výzvy 09I04-03-V03) a na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení (kód výzvy 09I05-03-V03). Pre tieto výzvy organizuje Ministerstvo hospodárstva SR informačný deň dňa 1. decembra 2023.

V tejto debate InnoTalks sa pozrieme ako sa implementácie vyššie uvedenej stratégie z dielne VAIA podieľa na:

  • finančnej podpore technologických startupov v oblasti výskumu a vývoja
  • zlepšovaní podmienok pre zakladanie a fungovanie startupov (ESOP, zdaňovanie investorov, zakladanie nových spoločností)
  • vytváraní funkčnejších a lepšie prepojených ekosystémov pre startupy

Taktiež si v rámci stretnutia:

  • rekapitulujeme aktuálne možnosti podpory pre startupy
  • dáme priestor pre vaše otázky

V prvom vydaní InnoTalks sa s vami stretnú:

  • Miroslav Balog  – odbor programov, VAIA
  • Jaroslav Bukovina – oddelenie výskumných a inovačných politík, VAIA
  • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy