InnoTrans BUSINESS DAYS (Online partnerské podujatie)

22.09.2020 | Online

Centrum vedecko-technických informácií  SR, partner siete Enterprise Europe Network Slovensko v spolupráci s nemeckým partnerom siete – Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie

si Vás dovoľujú pozvať na online partnerské podujatie zamerané na sektor dopravy

 

InnoTrans BUSINESS DAYS

Networking & Partnerships

 

Pôvodne malo byť partnerská podujatie súčasťou Medzinárodného veľtrhu dopravnej techniky InnoTrans, ktorý sa však presúva na apríl 2021. Dovtedy môžete využiť čas na hľadanie nových medzinárodných partnerov pre váš výskum, inovácie a podnikanie prostredníctvom vopred dohodnutých online stretnutí počas virtuálnej edície InnoTrans BUSINESS DAYS.

 

Kedy: 22. - 25.9.2020

 

Registrácia je otvorená do 24. septembra 2020 na webovej stránke podujatia - https://innotrans-business-days.b2match.io/

 

Pri prihlásení na podujatie prosím uveďte Centrum vedecko-technických informácií SR ako svoj „Support Office“.

 

Kontakt: Lucia Dávidová, Miroslava Tužinská - Centrum vedecko-technických informácií SR, E-mail: lucia.davidova@cvtisr.sk,  miroslava.tuzinska@cvtisr.sk