INNOVATION VILLAGE 2020 - ONLINE kooperačné podujatie!

07.10.2020 | ONLINE

Dva dni nadnárodných dvojstranných stretnutí medzi spoločnosťami, univerzitami, výskumnými centrami a zúčastnenými stranami, ktoré sa venujú otázkam trvalo udržateľného rozvoja, obehového hospodárstva a inteligentnej energie s cieľom identifikovať príležitosti pre technologické a obchodné partnerstvá, začať spoluprácu a výskumné projekty, zastaviť podnikanie. 
Z dôvodu pretrvávajúceho COVID-19 sa udalosť uskutoční ONLINE. Účastníci sa budú môcť dôverne zúčastňovať na stretnutiach 1: 1 z pohodlia svojej kancelárie, cez platformu b2match určenú pre danú udalosť, ktorá sa používa na zaznamenávanie a výber stretnutí, bez potreby inštalácie ďalšej aplikácie. Témy:

Obehová ekonomika

  • Ekologický dizajn
  • Efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch
  • Recyklácia odpadových materiálov
  • Integrované riadenie vodných zdrojov

Inteligentná energia

  • Obnoviteľná energia
  • Energetická účinnosť
  • Smart Grid & Energy storage
  • Inteligentná mestská a mestská mobilita

Súčasťou programu piateho vydania je VIRTUÁLNE BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020 , ktorý organizuje ENEA, partner konzorcia Enterprise Europe Network BridgEconomies Consortium, v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi siete EEN a regionálneho centra EIT pre suroviny v južnom Taliansku. of Innovation Village, hlavnej udalosti v stredo-južnom Taliansku venovanej propagácii inovácií.

Pri prihlásení na podujatie prosím uveďte RPIC Prešov ako svoju support office. V prípade otázok či nejasností nám napíšte na een@rpicpo.sk