Inovačná misia do Japonska 2024

02.12.2024 | Tokyo, Japonsko

Záujemcom o japonský trh dávame do pozornosti podnikateľskú inovačnú misiu do Japonska a možnosť bezplatne vystavovať na Summite lídrov inovácií (ILS) 2024 v Toranomon Hills v Tokiu v spoločnom stánku pod záštitou Centra EÚ a Japonska. Inovačná misia do Japonska má za cieľ podporiť 12 európskych malých a stredných podnikov a EÚ klastre aktívne v sektoroch špičkových technológií.

Misia poskytne 12 malým a stredným podnikom EÚ a klastrom príležitosť vstúpiť na japonský trh alebo ďalej rozvíjať svoje prebiehajúce aktivity v krajine a nadviazať technologické alebo obchodné partnerstvá, čím sa zvýši ich inovačná kapacita a zvýši sa ich konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle. Preskúmajte možnosti partnerstva s japonskými spoločnosťami, nadviažte kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi v Japonsku, vytvorte nové obchodné príležitosti, zskajte cenné poznatky a znalosti o japonskom trhu alebo pripravte pôdu pre praktickú klastrovú spoluprácu.

Dátum misie: 2. – 5. decembra 2024
Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2024
Miesto: Tokio, Japonsko

CIEĽOVÉ SEKTORY
- Nové materiály
- Energia
- Dekarbonizácia
- SDGs
- Batérie
- Elektronika
- Letectvo
- Vesmír
- Foodtech
- Výrobné zariadenia
- Digitálne zdravie
- SaaS riešenia
- Nástroje poháňané AI

NÁKLADY
- Centrum EÚ-Japonsko bude hradiť účastnícke poplatky na veľtrhu a prevádzkové náklady stánku.
- Od spoločností účastníkov sa očakáva, že budú hradiť cestovné, ubytovanie a životné náklady

Pre viac informácií o misii a prihlášku: https://www.eu-japan.eu/events/innovation-mission
Pre viac informácií o samite: https://ils.tokyo