INSPIRE - Stock exchange of INnovative Services, Products & Ideas REady for market - ONLINE

08.04.2021 | ONLINE

„INSPIRE - Burza cenných papierov INNOVATIVE Services, Products & Ideas REady for market“ poskytne vynálezcom z rumunského juhozápadného regiónu príležitosť,  nielen uspokojiť potreby malých a stredných podnikov súvisiace s technologickým prenosom patentov a inými inovatívnymi postupmi.

V kontexte európskej politiky týkajúcej sa prepojenia vysokoškolského vzdelávania s podnikateľským prostredím sa UCV od roku 2015 stala súčasťou siete Enterprise Europe Network, ktorá je členom konzorcia Ro-Boost a ponúka podporné služby pre rozvoj a internacionalizáciu inovatívnych MSP v regióne. 

Podujatie INSPIRE prostredníctvom stretnutí B2B spojí regionálnych vynálezcov a spoločnosti, ochotných vytvárať výmeny a príležitosti na rozvoj obchodných, vedeckých a technologických partnerstiev. Cieľom B2B je umožniť nové partnerstvá medzi priemyselnými odvetviami a krajinami so zameraním na využitie najnovších technológií a inovačné schopnosti v oblasti nových výrobkov a služieb, ktoré umožňujú nové trhy.

Stretnutie B2B je zamerané na vytváranie dohôd, venované podnikateľom , začínajúcim podnikateľom, výskumným organizáciám a operátorom ekosystémov, aby vytvorili nové prepojenia, inovačné projekty a nové obchodné snahy zamerané na tieto hlavné oblasti činnosti:

  • poľnohospodárstvo
  • záhradníctvo
  • IKT
  • elektrické a elektronické inžinierstvo
  • mechanické inžinierstvo
  • enviromentálne inžinierstvo
  • inžinierske stavby
  • biomedické inžinierstvo

Registrácia je otvorená do 7.4.2021

Oficiálna stránka podujatia → https://inspire-craiova2021.b2match.io/

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.