International b2fair Brokerage Event at World Expo 2020 Dubai

23.01.2022 | Dubaj, Spojené arabské emiráty

Pozývame Vás na medzinárodné networkingové podujatie Enterprise Europe Network v rámci World Expo 2020 v Dubaji, 23.-25.1.2022. Plánované podujatie je multisektorové, osobitne so zameraním na všetky prioritné odvetvia európskeho hospodárstva, trvalo udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, IKT, dopravu a logistiku, inovácie, priemysel 4.0, všetko v súlade s témou Expo „Connecting Minds, Creating the Future“. Okrem toho sa bude zameriavať aj na tieto odvetvia: automobilový priemysel a elektromobilita, živé vedy a biotechnológia, ekologické technológie, životné prostredie a obnoviteľné zdroje energie, ekologická výstavba, MICE a cestovný ruch, ako aj služby pre firmy.

Podujatie je organizované v rámci „Týždňa udržateľnosti“ na World Expo, ktoré spojí kľúčových odborníkov, priekopníkov, vedúcich predstaviteľov a tvorcov politiky z tohto odvetvia. Podujatie bude zahŕňať návštevy priemyselných zón, tematické semináre, networkingové recepcie a vopred naplánované B2B stretnutia.
Poplatok: 125€ zahŕňa
-    Individuálne B2B stretnutia
-    Účasť na workshopoch
-    Návštevy firiem
-    Vstupenka na World Expo Dubai
-    Účasť na networkingovej recepcii 
Termín registrácie
Webová stránka s plánovaným programom: https://www.dubai2020.b2fair.com/

Viac informácií: 
Organizátor:
Ms Amrita Singh, EEN Project Advisor / Mr Luca Mancuso, Event support; tel: +352 42 39 39 377 / 532; email: dubai2020@b2fair.com )
Koorganizátor za Slovensko: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk