International BtoB Meetings CYCL'EAU TOULOUSE OCCITANIE- ONLINE kooperačné podujatie

13.01.2021 | ONLINE

Zúčastnite sa ONLINE veľtrhu CYCL'EAU a nepremeškajte diskusie venované vodnému hospodárstvu v srdci povodia Adour-Garonne. B2B meetingy vám umožňuje nadviazať kontakt s vašimi budúcimi partnermi, miestnymi, národnými alebo medzinárodnými, hlavnými dodávateľmi, kupujúcimi, komunitami, výrobcami alebo dokonca výskumnými laboratóriami !

Témy

  • Opätovné použitie odpadových vôd
  • Manažment dažďovej vody a prevencia pred povodňami
  • Kanalizácia
  • Úspora vody
  • Stavba a správa sietí
  • Merania a analýzy
  • Strojárstvo
  • Prevádzkové zariadenie
  • Inovácia
  • Pozitívne energie

Registrácia je otvorená do 8.januára

Oficiálna stránka podujatia: https://cycleau2020.b2match.io/

Support office pre toto podujatie je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov.

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk