International RIOJA ICT - ONLINE kooperačné podujatie!

26.10.2020 | ONLINE

Podujatie bude pozostávať z virtuálnych B2B stretnutí s individuálnym programom medzi španielskymi spoločnosťami v oblasti IKT a medzinárodnými spoločnosťami, každé v trvaní 25 minút. Stretnutia si účastníci dohodnú dopredu. Španielski poskytovatelia sa špecializujú na priemysel 4.0, Smart Agro, IOT, Big Data, Smart Cities ...  

Táto virtuálna misia zhromaždí spoločnosti z oblasti IKT z La Rioja spolu s európskymi spoločnosťami, ktoré majú záujem o získanie produktov, služieb a inovatívnych riešení od španielskych poskytovateľov. alebo majú záujem dosiahnuť dohody o technickej pomoci, spolupracovať na európskych projektoch alebo dosiahnuť dohody o technickej spolupráci.

Viac informácií, kompletné profily účastníkov (španielske profily sú už zverejnené) a registrácia: https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/

Oficiálna stránka podujatia https://rioja-ict-virtual-trade-mission.b2match.io/home

 

Support office pre toto podujatie je Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov.