IPEC 2023

08.03.2023 | Online

Už po 8. krát organizujeme medzinárodnú konferenciu o Digitalizácii a udržateľnosti s odkazom na Ciele udržateľného rozvoja ako napr. kvalitné vzdelávanie, priemyselná inovácia a infraštruktúra, zodpovedná spotreba a výroba.

Dátum: 08. -09.03.2023

Miesto: online

Registrácia: 09.03.2023

Oficiálna web stránka: https://ipec-2023.b2match.io/

IPEC 2023 má za cieľ podporovať vytváranie sietí a výmenu znalostí medzi spoločnosťami z Bavorska a medzinárodnými spoločnosťami, start-upmi a výskumnými inštitúciami.

Témy:

  • AI, asistenčné systémy
  • VR/AR/XR/MR
  • Výrobné technológie zamerané na človeka
  • Rozhranie človek-stroj
  • Odolnosť dodávateľského reťazca
  • Systémy odporúčaní
  • Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR), digitálna zodpovednosť podnikov (CDR)
  • Kritická infraštruktúra
  • Energetická účinnosť
  • ... a mnoho ďalších

Kontakt: RPIC Prešov - Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk