IV Solar Energy Business Mixer B2B Meetings

08.12.2021 |  Online

Dátum: 08.-09.12.2021

Miesto: Online

Registrácia prebieha do: 07.12.2021

Oficiálna web stránka: https://iv-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

 

Stretnutia B2B sú venované podnikateľom a organizáciám v oblasti fotovoltaiky. Spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t. j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, stavebníctvo, predaj energie a služby, Fabs & Equipments, Material & Components, Silicon & Cells, Modules, Systems, BOS spoločnosti sú obzvlášť vítané.

 

Prečo sa oplatí zúčastniť sa na ňom?

- Možnosť iniciovania medzinárodnej spolupráce

- Výmena skúseností s firmami z Poľska a zahraničia

- Stretnutia a výmena názorov s odborníkmi z oblasti PV a súvisiacich odvetví

- Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce

 

Vzhľadom na situáciu COVID-19 sa stretnutia budú konať - on-line.

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307