KET4CleanProduction – webinár o službách platformy KET4CleanProduction

18.05.2021 | Online

Zoznámte sa s platformou KET4CleanProduction a zistite, ako môžete podporiť lokálne MSP pri zdokonalení ich výrobných procesov pomocou kľúčových podporných technológií.

Európske výrobné spoločnosti majú veľký význam z hľadiska tvorby hodnoty a potenciálu zamestnanosti. Aby si udržali konkurencieschopnosť, musia posilniť svoje inovačné kapacity pomocou kľúčových podporných technológií.

KET4CleanProduction ponúka otvorený inovačný ekosystém s "one-stop-shop" platformou pre cezhraničné inovačné služby prostredníctvom siete vynikajúcich technologických centier KET (KET TC) a partnerov Enterprise Europe Network (EEN).

Termín: 18.05.2021

Agenda:

10:00- 10:20

Prezentácia o platforme KET4CleanProduction

Steinbeis Europa Zentrum - Dr. Alejandra Campos

10:20- 10:50

Benefity platformy KET4CleanProduction pre členov EEN

Steinbeis Europa Zentrum – Alexandra Fezer

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. - Dr. Kinga Lorencz

Tera Tehnopolis d.o.o.- Elizabeta Mijatović

10:50- 11:00

Ako funguje spolupráca medzi MSP a technologickými centrami?

Jožef Stefan Institute- Tomaž Lutman

11:00-11:30

Diskusia

Registrácia: https://eveeno.com/ket4cleanproduction_event (po registrácii vám pošleme prístupový link)

Kontakt: Slovak Business Agency, een@sbagency.sk