Konferencia + B2B na tému Kybernetická bezpečnosť vo firmách, obciach a subjektoch kritickej infraštruktúry

03.12.2019 | Trenčín, SR

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Národní klastrová asociace CZ a ďalší partneri vás pozývajú na konferenciu venovanú praktickým odporučeniam a prezentáciám účelných technických riešení:„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ VO FIRMÁCH, OBCIACH A SUBJEKTOCH KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - TRENDY, HROZBY, AKO SA PRED NIMI ZABEZPEČIŤ?“. Podujatie sa bude konať dňa 3. decembra 2019 v hoteli Elizabeth Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín.

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chodu verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie, stále dôležitejšou témou. V rámci konferencie v Trenčíne bude naviazané na úspešnú konferenciu v Ostrave s cieľom priniesť uvedenú tému do regiónov a prezentovať nové technické riešenia domácich aj zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám minimalizovať riziká vonkajšieho útoku a krádeže textových i audiodát.

V rámci podujatia budú popri konferenčnom programe organizované aj bilaterálne rozhovory a odborné konzultácie. V rámci tohto času máte možnosť zoznámiť sa s novými potenciálnymi partnermi a predstaviť im Vašu ponuku, či dozvedieť sa viac o ich obchodno-kooperačnom záujme o Slovensko.

Registrácia: bezplatne online TU
Termín uzávierky: 2. december 2019

Všetky ďalšie informácie o podujatí vám radi poskytneme v SOPK
- Ing. Ján Václav, riaditeľ Regionálnej komory Trenčín
- E-mail: jan.vaclav@sopk.sk
- Tel.: 0905-503-298