Konferencia EU Industry Days High-level Conference 2019

05.02.2019 | Brusel, Belgicko

 

Európska komisia organizuje v dňoch 5. 2. 2019 – 6. 2. 2019 v poradí už tretiu konferenciu EU Industry Days  High-level Conference 2019. Podujatie predstavuje významný prvok v príprave priemyselnej politiky EÚ.

Miesto konania:  The Egg, Rue Bara 175, 1070 Brusel, Belgicko

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, konferencia zahŕňa viaceré sekcie organizované rôznymi oddeleniami EK (DGs) a priemyselnými partnermi. Príspevky významných predstaviteľov priemyslu majú za cieľ vplývať a inšpirovať budúce vedúce osobnosti v priemysle ako aj vyvolať celospoločenskú diskusiu na nižšie uvedené témy. Hlavné témy pre rok 2019 sú:
· Priemysel a udržateľnosť rozvoja
· Priemysel a globalizácia
· Inovácie a digitalizácia

Podujatie sa bude intenzívne zaoberať aj spoločenskými aspektami priemyselnej politiky EÚ a chce preukázať jej pozitívny vplyv na život občanov EÚ. Súčasne poskytne EK spätnú väzbu – povedomie o nových trendoch a smerovaniach súčasnej spoločnosti.

· Predbežný program konferencie
· Bezplatná registrácia na podujatie
· Viac informácií na: EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu