Konferencia European Process Industry

19.09.2017 | Brusel, Belgicko

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu European Process Industry, ktorú organizuje Európska Technologická Platforma SPIRE venujúca sa spracovateľskému priemyslu dňa 19. septembra 2017 od 9:00 h. v BluePoint Brussels Business Centre, v Bruseli.

V rámci konferencie predstavitelia Európskeho spracovateľského priemyslu spolu so zástupcami Európskej komisie  budú diskutovať budúcnosť spracovateľského priemyslu v EÚ, snažiť sa identifikovať potrebné opatrenia a investície, ktoré sú nutné pre jeho ďalší udržateľný rozvoj.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia projektov SPIRE s možnosťou výmeny názorov a ideí, získania skúseností a poznatkov typu „lessons learned a best practise“

Program konferencie nájdete tu, kde je možná aj registrácia: https://goo.gl/AuhcsL

 

Zdroj info:

RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 59410 563

Mobil: +421 918 547 348

E-mail: dusan.janickovic@savba.sk