Konzultačný deň: Ako úspešne podnikať na francúzskom trhu

07.06.2023 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Trnavskou a Žilinskou regionálnou komorou SOPK si Vás v rámci projektu Enterprise Europe Network dovoľujú pozvať na bezplatný Konzultačný deň „Ako úspešne podnikať na francúzskom trhu“.

Termín konania: 7. jún 2023, od 10.00 hod.
Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK (Jilemnického 2)

Cieľová skupina:
Inštitúcie, podnikatelia a osoby, ktoré uvažujú rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na francúzsky trh, ako aj subjekty, ktoré už majú na tomto trhu rozvinuté svoje aktivity.

Individuálne konzultácie budú prebiehať v čase od 10.00 hod v slovenskom jazyku. Časový plán konzultácií zostavíme podľa počtu účastníkov a vopred Vám ho oznámime.

Lektor:
Renáta PLUMET – VAVROVICSOVÁ, konzultant v oblasti medzinárodného obchodu (Francúzsko)
Multikulturálne rodinné prostredie, štúdium na Karlovej univerzite v Prahe, na prestýžnej Ecole Normale Supérieure de Lettres et de Sciences humaines v Paríži. Žije vo Francúzsku a viac ako 25 rokov poskytuje podporu spoločnostiam a iným ekonomickým subjektom v realizácii ich medzinárodných strategických projektov: vstup na nové zahraničné trhy, zacielenie nových zákazníkov, založenie obchodných a priemyselným dcérskych spoločností, akvizície, priemyselné a technologické partnerstvá.

V prípade záujmu o účasť, vyplňte prosím Elektronickú prihlášku.

Organizační garanti:
Ing. Ján Václav, e-mail: jan.vaclav@sopk.sk, tel.: 032/65 23 834
Mgr. Peter Kovář, e-mail: peter.kovar@sopk.sk, tel.: 033/55 12 744
Ing. Róbert Vydra, e-mail: zahrza@za.scci.sk, tel.: 041/72 35 102