Konzultačný deň Ukrajina

21.03.2019 | Bratislava, SR

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2019 od 10.00 hod v priestoroch Bratislavskej RK na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny presný čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.

Vaše otázky k danej problematike Vám počas individuálnej konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie Soňa Krajčová, ekonomická diplomatka na Veľvyslanectve SR v Kyjeve. Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné vopred zaslať konzultantke na prípravu.

Uzávierka prihlášok je 13. marca 2019

Viac informácií TU

Bratislavská regionálna komora SOPK
e-mail: vladislav.oros@sopk.sk
tel: 02/48291534