Konzultačný seminár "Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ?"

12.06.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na špecializovaný konzultačný seminár zameraný na aktuálne možnosti využitia priamej podpory Európskej únie na inovácie MSP "Chcete získať granty z komunitárnych programov EÚ?", ktorý sa bude konať dňa 12. júna 2018 vo Facility System Hub - Priemyselnom parku Trenčín, Bratislavská 614, Trenčín.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Registrovať sa je možné online do 11. júna 2018 do 12:00 h.

Cieľom podujatia je informovať MSP o aktuálnych výzvach komunitárnych programov, možnostiach zapojenia sa do programov Horizon 2020 - SME INSTRUMENT, získať zaujímavé a podnetné informácie najmä v oblasti vedy a výskumu v rámci podpory internacionalizácie MSP a informácie o bezplatnom dlhodobom poradenstve pri vypracovaní projektu.

Po skončení II. časti je možné využiť bezplatné individuálne konzultácie..

Program:
» prečo je výhodné zapojiť sa do komunitárnych programov EÚ,
» aké nástroje ponúka komunitárny program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020,
» ktorý nástroj v rámci Horizontu 2020 je pre Vás najvhodnejší,
» akým najčastejším chybám je dobré sa vyvarovať pri písaní a podávaní projektu,
» akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získať.

Lektorom je Kvetoslava Papanová - 12 rokov skúseností v oblasti grantov, externý hodnotiteľ Európskej komisie pre žiadosti o granty z Horizontu 2020, úspešne podané projekty v rámci SME - Instrument a Connecting Europe Facility.

Podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP a Operačného programu Výskum a inovácie.