Kooperačné podujatie AGROPODIOM 2023

22.11.2023 | Online

V tieto dni (22.11. - 15.12.2023) partneri zorganizujú online B2B stretnutia, na ktorých sa stretnú profesionáli (domáci aj zahraniční) z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, ktorí sa zaujímajú o inovácie, digitalizáciu, odolnosť, udržateľné a SMART-poľnohospodárstvo a ďalšie príležitosti.

Dátum: 22.11. -15.12.2023

Miesto: Online

Registrácia do: 01.12.2023

Oficiálna web stránka: https://www.b2match.com/e/agropodiom-2023-matchmaking-event

Prečo sa zúčastniť?

 • Ako nákupca – nájdite kvalifikovaných európskych dodávateľov počas efektívnych individuálnych stretnutí
 • Ako manažér trhu/predaja – nájsť nových európskych zákazníkov
 • Ako produktový vývojár – nájdite partnerov na diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach

Témy

 • Výroba a obchodovanie s potravinami a nápojmi
 • Semená a sadivový materiál
 • Ochranné prostriedky v poľnohospodárstve
 • Zariadenie na spracovanie a skleníkové zariadenia
 • aplikovaná veda a výskum
 • Inovatívne technológie v poľnohospodárstve
 • Partnerská spolupráca sú projekty financované EÚ
 • Chov zvierat
 • Ochrana rastlín

 

Kontakt: RPIC prešov-Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk