Kooperačné podujatie B2B@FORWARD GREEN - možnosť získať bezplatné cestovné a hotel pre kupujúcich

08.06.2023 | Thessaloniki , Grécko

Slovenská obchodná a priemyselná komora pozýva podnikateľov na kooperačné podujatie B2B @FORWARD GREEN, zamerané na cirkulárnu ekonomiku, spojené s bilaterálnymi rokovaniami v dňoch 8. - 9. júna 2023 v gréckych Thessalonikách.

Pri príležitosti prvého výstavného a kongresového podujatia Forward Green (FG Expo), Federácia priemyslu Grécka v spolupráci s TIF HELEXPO S.A. spoluorganizujú stretnutie na tému obehového hospodárstva, zeleného rozvoja a transformáciu obchodných modelov s cieľom zachovať prírodné zdroje a smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju. Nový prístup k ekonomike sa týka množstva procesov, ktoré si vyžadujú obehové plánovanie, ktoré začína využívaním surovín a vedie až k výrobe, distribúcii, spotrebe a recyklácii spotrebovaných produktov tak, aby čo najmenej odpad končí v životnom prostredí.

Bilaterálne rokovania sa uskutočnia v prvý a druhý deň výstavy s cieľom získať maximálnu hodnotu a výsledky v čo najefektívnejšom časovom rozpätí. Okrem vopred naplánovaných B2B stretnutí budú mať účastníci možnosť využiť rôzne špeciálne podujatia organizované súbežne s výstavou, zamerané na zelené podnikanie a inovácie. Viac info na oficiálnej stránke, kde nájdete aj program a ďalšie užitočné podklady.

Sektorové zameranie:
- Obnoviteľné zdroje energie
- Špičkové a energeticky úsporné systémy
- Systémy recyklácie, obehovej ekonomiky a odpadového hospodárstvo
- Moderné stavebné materiály a udržateľné obalové materiály
- Úprava vody
 
Informácie pre účastníkov:
• Organizátor ponúka možnosť zapojiť sa do bezplatné programu pre kupujúcich (t. j. dovozcov, veľkoobchodníkov, distribútorov, obchodné reťazce alebo zástupcov supermarketov atď.) Ako to funguje:
Zaregistrujte sa na webovej stránke, vyplňte celý firemný profil vrátane aspoň jednej položky z Marketplace a požiadajte o zaradenie do programu "Hosted buyers". Vaša žiadosť bude následne vyhodnotená formou "first come, first served".
Ak bude schválená, dostanete e-mail s pokynmi, ako postupovať pri rezervácii vašich B2B stretnutí cez webstránku. Podmienkou je výber minimálne 5 stretnutí. Okrem toho si spoločnosť HELEXPO vyhradzuje právo zabezpečiť pre vás ďalšie stretnutia podľa oblastí vášho záujmu a požiadaviek vystavovateľov.
• Ak bude schválená, vaše ubytovanie a/alebo let bude zabezpečený a pokrytý HELEXPO, tak isto aj transfer z a na letisko + z hotela na výstavisko a späť.
• V prípade nepotvrdenia vašej návštevy (údaje o hoteli a letenkách) a vašich B2B stretnutí, najneskôr päť dní pred prvým dňom B2B podujatia, bude vaša účasť v programe Hosted Buyers automaticky zrušená.

Registrácia:
- bezplatne TU
- termín uzávierky: 5. jún 2023

 Všeobecné informácie:
- Rokovacie miesto: výstavisko TIF-HELEXPO, Egnatia 154, Thessaloniki
- Kontaktná osoba: Monika Nagy, E-mail: nagy@sbe.org.gr

Kontaktná osoba na Slovensku:
- SOPK: Daniela Širáňová, Útvar medzinárodnej spolupráce, , T: 02/54433272, E: daniela.siranova@sopk.sk

- SBA, Katarína Jelenáková,  T: 02/20363270 , jelenakova@sbagency.sk