Kooperačné podujatie Commercial Space Days 2023

11.09.2023 | Luzern, Švajčiarsko

Partneri siete Enterprise Europe Network vás pozývajú na kooperačné podujatie, ktoré bude súčasťou kongresu Commercial Space Days 2023 so zameraním na oblasť vesmíru.

Dátum konania: 11.-12.9.2023

Miesto konania: Luzern, Švajčiarsko

Web stránka podujatia: https://commercial-space-days-2023.b2match.io/

Podujatie vytvára priestor na spoluprácu, zhromažďovanie poznatkov a výmenu skúsenosti a otvorený prenos znalostí. Vesmírny kongres je skvelou príležitosťou vypočuť si prominentných rečníkov, medzi ktorými nebudú chýbať vedúci predstavitelia ESA | NASA | EUSPA | WEF, zástupcovia švajčiarskych/európskych spoločností, vedci a jednotlivci z akademickej obce a priemyslu vrátane komunity ECSECO.

Svoju účasť na kongrese môžete podporiť aktívnou účasťou na kooperačnom podujatí, ktoré bude jeho súčasťou. Prostredníctvom b2match platformy si môžete vopred rezervovať B2B stretnutia s ostatnými zaregistrovanými účastníkmi vrátane rečníkov podľa vlastného uváženia.

Hlavní organizátori podujatia, Centrum pre kompetencie v oblasti letectva a vesmíru (CFAC-HSG) a Švajčiarsky klaster pre letectvo a vesmír, organizujú dané podujatie v spolupráci s ESA | ECSECO a SXS.

Pre registráciu na kooperačné podujatie je potrebné navštíviť stránku kongresu.

Účasť na kooperačnom podujatí je bezplatná. Pri registrácii na podujatie si v časti „Settings“ v rámci položky „Support office“ vyberte TUKE ako Vašu podpornú inštitúciu. Následne Vašu prihlášku obratom radi potvrdíme v registračnom systéme podujatia. Nezabudnite na vyplnenie tzv. Marketplace. Ďakujeme.

Táto aktivita je financovaná Európskou komisiou a v rámci tejto aktivity sa vyžaduje spätná väzba o vašej účasti. Preto vás žiadame, aby ste vášmu „Support office“ oznámili všetky nadviazané spolupráce, ktoré uzavriete s inými účastníkmi kooperačného podujatia (aj mimo tejto platformy). Tieto informácie budú považované za dôverné.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, email: een@uvptechnicom.sk