Kooperačné podujatie EACP Virtual - spolupráca s leteckým priemyslom

08.06.2021 | Online

SOPK a EEN pozýva slovenské firmy na online kooperačné podujatie EACP Virtual B2B - Aerospace Applications & Technologies, ktoré sa bude konať v dňoch 8-10. júna 2021. Účasť je pre registrovaných účastníkov bezplatná.

Medzinárodné podujatie ponúka spoločnostiam v celom hodnotovom reťazci odvetvia letectva a kozmického priestoru príležitosť nadviazať cenné kontakty a nájsť nové aspekty možností medzinárodnej spolupráce. Podujatie je vhodné aj pre malé a stredné podniky, ktoré priamo nepôsobia v leteckom priemysle, ale vyvíjajú inovatívne technológie, materiály alebo disponujú vhodnou ponukou aj pre spoločnosti z leteckého priemyslu.

Hlavnými organizátormi sú SPRI - Baskitská rozvojová agentúra, Holandská obchodná komora, EACP- Európske partnerstvo klastrov leteckého priemyslu, HEGAN - Baskitská klastrová asociácia letectva a kozmonautiky. Baskitský región patri k významným priemyselným a inovatívnym regiónom Španielska. Pre územie Slovenska má vytvorené svoje vlastné zastúpenie.

Viac informácií na stránke podujatia: https://eacp-aerospace-2021.b2match.io

Riešené témy:
• Komponenty
• Materiály
• Nová mobilita
• Rušenie pohonu
• Nový priestor
• Pokročilá výroba
• Špičkové služby
• Digitalizácia a 4.0
• MRO - Údržba, opravy a generálne opravy
• RPAS - diaľkovo riadený letecký systém

Registrácia: https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/signup
Uzávierka: 8. jún 2021

Agenda:
8. jún 2021 Otváracia konferencia a B2B rokovania (on line)
9.-10. jún 2021 B2B rokovania (on line)

Kontakt:
SOPK - EEN, Ján Václav E-mail: sopkrktn@sopk.sk
SOPK - Sekcia výrobcov strojov a náradia, Martin Plško; E-mail: martin.plsko@sopk.sk

RPIC Prešov, Lucia Krišová, +421 915 930 307;  E-mail: lucia.krisova@rpicpo.sk