Kooperačné podujatie GreenTech 2023 (hybrid)

22.05.2023 | Online/Zalaegerszeg, Maďarsko

Inšpirujúce plenárne zasadnutia, pôsobiví vystavovatelia a cielené stretnutia sľubujú získanie vedomostí a nové obchodné kontakty. Na kooperačnom podujatí sa stretávajú firmy z európskych krajín. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov a zmlúv.

Dátum: 22. -26.05.2023

Registrácia prebieha do: 21.05.2023

Miesto: hybrid

Oficiálna web stránka: https://greentech-2023.b2match.io/

Riešené témy?

 • Energia / Energetika
 • Elektromobilita / Doprava
 • Technológia dronov
 • Cirkulárna ekonomika
 • Nakladanie s odpadmi
 • Vodík
 • Zelené financie / Prístup k financiám
 • Automobilový priemysel

Prečo sa zúčastniť?

 • Ako nákupca – nájdite kvalifikovaných európskych dodávateľov počas efektívnych individuálnych stretnutí
 • Ako manažér trhu/predaja – nájsť nových európskych zákazníkov
 • Ako produktový vývojár – nájdite partnerov na diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach

Ako môžete využiť túto udalosť?

 • Publikujte a prezentujte svoje produkty, projekty, služby alebo obchodné potreby účastníkom podujatí
 • Iniciujte a dohodnite si sľubné vopred naplánované stretnutia na podujatí
 • Vytvárajte nových potenciálnych zákazníkov a spoznávajte nové kontakty časovo a nákladovo efektívnym spôsobom
 • Buďte o krok vpred pred svojimi konkurentmi tým, že budete na podujatí videní a viditeľne prítomní

 

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk

SBA: Katarína Jelenáková +421 220 363 270,  jelenakova@sbagency.sk