Kooperačné podujatie INNOVATION VILLAGE 2023

16.10.2023 | on-line

Technológie a riešenia pre zelenú, digitálnu a odolnú ekonomiku.

ENEA, partner konzorcia BRIDGeconomies Enterprise Europe Network, organizuje virtuálne sprostredkovateľské podujatie @ Innovation Village 2023 v rámci Innovation Village 2023. Podujatie sa zameria na udržateľné a inteligentné technológie a riešenia pre dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie.

Kedy: 16. – 30. októbra 2023

Forma: on-line

Registrácia: do 15. októbra 2023; https://innovation-village-2023.b2match.io/signup

Podujatie sa začne prezentáciami venovaným projektom „Innovation Village Award 2023“ a bude pokračovať virtuálnymi b2b stretnutiami.

Témy:

  • letectvo, udržateľná mobilita, logistika, inteligentné mesto;
  • kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, kreatívne odvetvia, sociálne inovácie, digitálne vzdelávanie;
  • digitálne technológie a aplikácie pre šport;
  • energia, životné prostredie, udržateľná výstavba;
  • potraviny, udržateľné poľnohospodárstvo, Agritech;
  • biologické vedy, biotechnológia a zdravotníctvo;
  • nové materiály, pokročilé materiály, digitálna výroba;
  • inteligentné technológie, robotika, internet vecí, IKT, AI, blockchain a kvantové výpočty.

Viac o podujatí

Virtuálne sprostredkovateľské podujatie @ Innovation Village 2022 je bezplatné a poskytuje jedinečnú príležitosť stretnúť sa so súkromnými spoločnosťami (vrátane startupov, spin-off, MSP a veľkých spoločností), ako aj s verejnými orgánmi a obcami, univerzitnými a výskumnými centrami, priemyselnými a asociačnými spoločnosťami, ktoré pracujú na nových technológiách a riešeniach na dosiahnutie tzv. “twin” (zeleného a digitálneho) prechodu na nulové emisie uhlíka,  hospodárstvo s nulovým odpadom, ktoré nezanecháva stopu na žiadnom mieste ani osobe.

Je to tiež dôležitá príležitosť držať krok s najnovšími zodpovedajúcimi pokročilými technológiami, dopytom po inováciách zo strany inštitúcií a obcí, novými aplikáciami zo strany SMEs a technickými výzvami, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Viac informácií: https://innovation-village-2023.b2match.io/