Kooperačné podujatie International Machinery and Plant Engineering Forum 2019

26.11.2019 | Viedeň, Rakúsko

 

SOPK si Vás dovoľuje pozvať kooperačné podujatie “International Machinery and Plant Engineering Forum 2019” dňa 26. novembra 2019 vo Viedni, Rakúsko. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Rakúska hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich), Rakúske spolkové ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti spolu s SOPK a ďalšími partnermi. Súčasťou programu bude okrem bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi aj celý rad zaujímavých prednášok o strojárskom priemysle.
 
Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- strojársky priemysel
- strojné zariadenia
- kovospracujúci priemysel
 
Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://machinery2019.b2match.io

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené rokovania so zahraničnými partnermi
• stretnete perspektívnych zákazníkov, dodávateľov a nových partnerov
• získate nové poznatky o trhu, technológiách a aktuálnych trendoch v priemysle
• môžete prekonzultovať a predstaviť nové projekty

Program dňa 26. 11. 2019:
08.30 h. Registrácia
09.00 h. Doobedňajší program (Úvodný prejav, Kľúčový prejav, Prednášky)
12.30 h. Obed a networking
13.30 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov –
17.30 h. Záver rokovaní
19.00 h. Networkingová večera

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka:
o Registrácie firiem: do 22. novembra 2019
o Výber bilaterálnych rokovaní: do 25. novembra 2019
   
Všeobecné informácie:
• Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
• Hlavný koordinátor: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Kontaktná osoba: p. Iris Marlovits, e-mail: iris.marlovits@wko.at
• Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň