Kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2018”

17.10.2018 | Viedeň, Rakúsko

 

 

SOPK ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2018” a bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi z viac ako 20 krajín celého sveta. Účasť je bezplatná. Podujatie organizuje Rakúska hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich) spolu s SOPK a ďalšími partnermi dňa 17. októbra 2018 vo Viedni, Rakúsko.
 
Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- nákupcovia potravín (maloobchod, veľkoobchod)
- nákupcovia nápojov (maloobchod, veľkoobchod)
 
Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://food2018.b2match.io

Dôležitá informácia pre účastníkov:
- Organizátor ponúka bezplatné ubytovanie na 2 noci v hoteli v centre Viedne

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené rokovania
• možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi
• možnosť ochutnávky miestnych potravín a nápojov
•Marketplace Austria je exkluzívna príležitosť pre nákupcov potravín a nápojov navštíviť Rakúsko, stretnúť dodávateľov a výrobcov a spoznať pravú chuť Rakúska!

Program dňa 17. 10. 2018:
08.30 h. Registrácia
09.00 h. Doobedňajší program (Úvodný prejav, Kľúčový prejav, Prednášky)
10.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – ranná časť
13.30 h. Obed
14.30 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – poobedňajšia časť
19.00 h. Autobusový transfer z hotela na spoločnú večeru
19.45 h. Večera

Registrácia:
•Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online na https://food2018.b2match.io/signup a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka
o Registrácie firiem: do 31.augusta 2018
o  Výber bilaterálnych rokovaní: do 5. októbra 2018
   
Všeobecné informácie:
• Hlavný koordinátor: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Kontaktná osoba: p. Irene Braunsteiner, T: 0043-5-909003595, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň