Kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2019”

01.10.2019 | Viedeň, Rakúsko

 

SOPK ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2019” dňa 1. októbra 2019 vo Viedni, Rakúsko. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Rakúska hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich) spolu s SOPK a ďalšími partnermi. Súčasťou programu bude okrem bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi aj celý rad zaujímavých prednášok o rakúskom potravinárskom priemysle.
 
Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- nákupcovia potravín (maloobchod, veľkoobchod)
- nákupcovia nápojov (maloobchod, veľkoobchod)
 
Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://food2019.b2match.io

Dôležitá informácia pre účastníkov:
- Organizátor ponúka bezplatné ubytovanie na 2 noci v hoteli v centre Viedne a večerný program

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené rokovania
• možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi
• možnosť ochutnávky miestnych potravín a nápojov
• Marketplace Austria je exkluzívna príležitosť pre nákupcov potravín a nápojov stretnúť rakúskych výrobcov týchto komodít a zároveň získať nových obchodných partnerov

Program dňa 01. 10. 2018:
08.30 h. Registrácia
09.00 h. Doobedňajší program (Úvodný prejav, Kľúčový prejav, Prednášky)
10.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – ranná časť
13.30 h. Obed
14.30 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – poobedňajšia časť
18.50 h. Autobusový transfer z hotela na spoločnú večeru
19.45 h. Večera

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka
o Registrácie firiem: do 31.augusta 2019
o Výber bilaterálnych rokovaní: do 15. septembra 2019
   
Všeobecné informácie:
• Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
• Hlavný koordinátor: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Kontaktná osoba: p. Irene Braunsteiner, T: 0043-5-909003595, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň