Kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2020”

14.10.2020 | Viedeň, Rakúsko

 

SOPK ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food 2020” dňa 14. októbra 2020 vo Viedni, Rakúsko. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Rakúska hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich) spolu s SOPK a ďalšími partnermi. Súčasťou programu budú okrem bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi aj stručné prednášky o rakúskom potravinárskom priemysle. Kvôli aktuálnej situácii s COVID-19 bude tento ročník zameraný iba na európskych účastníkov a ich maximálny počet neprekročí 250 osôb.
 
Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- nákupcovia potravín (maloobchod, veľkoobchod)
- nákupcovia nápojov (maloobchod, veľkoobchod)
 
Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://food2020.b2match.io

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené rokovania
• možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi
• možnosť ochutnávky miestnych potravín a nápojov
• Marketplace Austria je exkluzívna príležitosť pre nákupcov potravín a nápojov stretnúť rakúskych výrobcov týchto komodít a zároveň získať nových obchodných partnerov

Program dňa 14. 10. 2020:
08.30 h. Registrácia
09.00 h. Doobedňajší program (Úvodný prejav, Prednášky)
10.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – ranná časť
13.20 h. Prestávka na obed
14.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – poobedňajšia časť
16.30 h. Koniec podujatia

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka:
o Registrácie firiem: do 15.septembra 2020
o Výber bilaterálnych rokovaní: do 30. septembra 2020
   
Všeobecné informácie:
• Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
• Hlavný koordinátor: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien, e-mail: aussenwirtschaft.io-branchen@wko.at
• Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň