Kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food & Beverages 2022”

12.10.2022 | Viedeň, Rakúsko

SOPK ako partner projektu Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na kooperačné podujatie “Marketplace Austria Food & Beverages 2022” dňa 12. októbra 2022 vo Viedni, Rakúsko. Účasť je bezplatná.

Podujatie organizuje Rakúska hospodárska komora (Wirtschaftskammer Österreich) spolu s SOPK a ďalšími partnermi. Súčasťou programu budú okrem bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi aj stručné prednášky o rakúskom potravinárskom priemysle. Vzhľadom na možnú zhoršenú situáciu na jeseň ohľadne COVID-19 bude podujatie prispôsobené aktuálnym podmienkam.

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- nákupcovia potravín (maloobchod, veľkoobchod)
- nákupcovia nápojov (maloobchod, veľkoobchod)
 
Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://food2022.b2match.io

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené rokovania
• možnosť bilaterálnych rokovaní so zahraničnými partnermi
• možnosť ochutnávky miestnych potravín a nápojov
• Marketplace Austria je exkluzívna príležitosť pre nákupcov potravín a nápojov stretnúť rakúskych výrobcov týchto komodít a zároveň získať nových obchodných partnerov

Program dňa 12. 10. 2022:
08.30 h. Registrácia
09.00 h. Doobedňajší program (Úvodný prejav, Prednášky)
10.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – ranná časť
13.00 h. Prestávka na obed
14.00 h. Bilaterálne rokovania + prezentácie výrobkov – poobedňajšia časť
18.00 h. Koniec podujatia

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• Ako sa zúčastniť:
  o Zaregistrovať sa online a vyplniť profil Vašej firmy pre katalóg (info o firme, ponúkané výrobky a služby, špecifikácia požiadaviek na partnerov pre spoluprácu).
  o Všetky profily budú zverejnené on-line a budú viditeľné pre každého účastníka.
  o Svoj profil môžete kedykoľvek meniť.
  o Zaregistrovaní účastníci si potom z katalógu vyberú partnerov na bilaterálne rokovania. Inteligentné vyhľadávanie umožňuje rýchlu identifikáciu najvhodnejších partnerov.
  o  Výber stretnutí si vyberáte Vy, ale stretnutie s Vami si môže vyžiadať aj iný účastník,na základe Vášho profilu.
  o Na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdržíte mailom a kde sa dozviete čas a počet rokovaní
 
Uzávierka:
o Registrácie firiem: do 30. septembra 2022
o Výber bilaterálnych rokovaní: do 10. októbra 2022
   
Všeobecné informácie:
Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
• Rokovacie miesto: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Viedeň