Kooperačné podujatie na podporu inovácií a medziodvetvových modelov spolupráce

20.09.2019 | Cluj-Napoca, Rumunsko

 

SOPK pozýva slovenské firmy na kooperačné podujatie a bilaterálne rokovania organizované v rámci konferencie "Klastre: ekosystém pre inovácie a nové obchody" dňa 20. septembra 2019 v Cluj-Napoca, Rumunsku. Účasť je bezplatná.

Sektorové zameranie kooperačného podujatia:
- Informačno-komunikačné technológie (ICT), digitálna transformácia
- Kreatívny priemysel
- Priemysel 4.0 v poľnohospodárstve
- Nábytkársky priemysel
- Energetická účinnosť
- Biohospodárstvo
- Nové materiály
- Súvisiace priemyselné odvetvia

Podujatie organizuje IT Klaster Transilvania v rámci medzinárodnej klastrovej konferencie ako najväčšie medzisektorové podujatie v juhovýchodnej Európe. Cieľom podujatia je spojiť účastníkov z rôznych oblastí na podporu sektorových a medziodvetvových modelov spolupráce. Preto sa zameriava na všetky klastre, firmy a inštitúcie, ktoré sa zaujímajú o medziodvetvovú spoluprácu, podporu inovácií, rozvoj nových podnikov a rozširovanie ich príležitostí na medzinárodnej úrovni.

Všetky informácie o podujatí nájdete na stránke: https://tcic2019.b2match.io

Prečo sa zúčastniť?
• vopred na mieru pripravené bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi
• možnosť prezentácie projektov, know-how, best-practice a výskumu s expertami
• možnosť získať nových obchodných partnerov a medzisektorové kontakty

Registrácia:
• Poplatok - bezplatne
• na webe: https://tcic2019.b2match.io/signup
• uzávierka: 6. september 2019
   
Všeobecné informácie:
• Partner na Slovensku: p. Daniela Širáňová, SOPK, T: 02/54433272, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk
• Hlavný koordinátor: Transilvania IT Cluster, Rumunsko
• Rokovacie miesto: The Regional Centre for Excellence in Creative Industries -CREIC, Lombului Street, Cluj-Napoca