Kooperačné podujatie SUBCONTRACTING MEETINGS 2024

05.06.2024 | Hybrid

 

Subdodávateľská výstava je venovaná firmám, ktoré poskytujú subdodávateľské služby – najmä v oblasti spracovania kovov. Veľtrh Industrial Subcontracting Exhibition 2024 bude sprevádzať kooperačné stretnutia Subcontracting 2024, na ktoré sú pozvaní zástupcovia priemyslu vrátane veľkých korporácií. Stretnutia subdodávateľov sa tento rok uskutočnia už po trinásty raz.

Dátum: 05. -11.06.2024

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 04.06.2024

Oficiálna web stránka: https://www.b2match.com/e/subcontracting-meetings-2024

Prečo sa zúčastniť?

Ako kupujúci - Máte možnosť vybrať si kvalifikovaných dodávateľov

Ako dodávateľ - Máte možnosť nájsť nových zákazníkov účasťou na stretnutiach a vystavovaním na veľtrhoch: SUBCONTRACTING, ITM INDUSTRY EUROPE, MODERNLOG

Prehľad trhu – Môžete si overiť konkurencieschopnosť a kvalitu potenciálnych obchodných partnerov

05-06.06.2024 Face-to face stretnutia na mieste

07-11.06.2024 Stretnutia on-line

Oblasť činností:

 • spracovanie kovov
 • spracovanie plastov
 • spracovanie gumy
 • spracovanie kompozitov
 • spracovanie dreva
 • elektronika
 • elektrina
 • stroje a nástroje
 • technológie
 • priemyselné služby
 • výskum a vývoj
 • startupy, inkubátory a akcelerátory
 • inštitúcie a asociácie.

Kontakt: RPIC Prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk