Kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu Partners4Innovation

01.03.2017 | Brno, Česká republika

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na bezplatné kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu "Partners4Innovation" a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy, ktoré sa uskutočnia dňa 1. marca 2017 v Brne, Českej republike.

Podujatie je určené pre všetkých zástupcov podnikov, vedecko-výskumné tímy, inštitúcie so vzťahom k vývoju, pracovníkov inovačných centier a technologických parkov, firmy so záujmom o grantové programy.

Podujatie organizuje Brnenská regionálna obchodná komora spolu s SOPK a ďalšími partnermi EEN.  Ďalšie detaily k podujatiu nájdete na:  https://www.b2match.eu/p4i2017

Podujatie je sprievodným podujatím veľtrhu VEDA-VÝSKUM-INOVÁCIE, ktorý je interdisciplinárnou platformou prepájajúcou vedeckú a výskumnú sféru s podnikateľským prostredím. Poskytuje príležitosť školám, firmám, výskumníkom a vedeckým tímom fyzicky prezentovať výstupy svojej práce odbornej a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa budú prezentovať predovšetkým inovačné firmy, vedecko-technické parky a centrá, vedecké tímy, samostatní výskumníci, vysoké školy, inštitúcie, ďalšie organizácie a spoločnosti, bez ktorých by výskum, vývoj, inovácie a ich zavedenie do praxe nebolo možné. Aplikátori výsledkov VaV tu predstavia zavedenie inovácií v praxi a budú mať možnosť získať námety a partnerov pre svoje ďalšie projekty. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ich činností a s ukončenými, pravé prebiehajúcimi, alebo plánovanými projektmi.

Registrácia:
• Poplatok:  bezplatne
• Termín uzávierky:  26. február 2017
• Ako sa zúčastniť:

  1. vyplniť na stránke https://www.b2match.eu/p4i2017/registration registračný formulár s údajmi o firme.
  2. vyberať si z katalógu firmy na bilaterálne rokovania. Zároveň si zahraničné firmy môžu vyžiadať na rokovanie vašu firmu
  3. na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdrží mailom a kde sa dozvie čas a počet rokovaní

Všeobecné informácie:
• Hlavný koordinátor: Brnenská regionálna obchodná komora
• Kontaktná osoba: p. Radek Kopecky, Tel: +420-532-194922, E-mail: kopecky@rhkbrno.cz
• Rokovacie miesto: Brnenské výstavisko, Hala B

Ďalšie informácie:
Ing. Ján Václav; E-mail: sopkrktn@sopk.sk