Machining Industry Meetings 2022 - SIMODEC (hybrid)

09.03.2022 | Online/Onsite

Dátum: 09.03.2022

Miesto: online/onsite

Oficiálna web stránka: https://machining-industry-meetings-2022.b2match.io/

Registrácia prebieha do 08.03.2022

Podujatie je zamerané na súvisiace priemyselné technológie a zariadenia:

 • výrobné zariadenia,
 • periférne stroje,
 • aditívna výroba,
 • rezné nástroje,
 • metrológia,
 • meranie,
 • automatizácia a robotizácia,
 • priemyselné dodávky,
 • údržba a subdodávky,
 • vývoj softvéru,
 • expertné služby...

Prečo sa zúčastniť?

 • Objavte nové produkty a služby a predveďte svoje najlepšie projekty a produkty
 • Stretnite sa a nájdite medzinárodných odborníkov a partnerov, aby ste prediskutovali inovatívne riešenia a vyvinuli nové komerčné, technologické alebo výskumné projekty

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307