Match2Pack: Cosmetics

04.06.2021 | ONLINE

Dátum podujatia: 04.-11.06.2021

Miesto podujatia: ONLINE

Oficiálna stránka podujatia: Match2Pack: Cosmetics - Info (b2match.io)


Pre koho je podujatie určené: 

startupy, MSP, firmy, výskumné inštitúcie a účastníkov v odvetví, ktorí hľadajú alebo ponúkajú inovatívne riešenia. 
Zúčastnite sa na podujatí, kde hlavnou témou je udržateľnosť balení kozmetických výrobkoch. Cieľom podujatia je spojiť rôznych aktérov v tomto podujatí a diskutovať o trendoch, vývoji a aktuálnych výzvach. Pozrite si zoznam prihlásených účastníkov a naplánujte si stretnutie TU.

Registrácia je otvorená do 06.06.2021 TU

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.